Ivana Urbánková

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Francie, _, (stáž)
2003 - 0   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, (pedagožka ateliéru textilní tvorby)