Kristína Urbánková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1957 -   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, ), Belluš Emil