Michal Ureš

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2001 - 2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Pinkava Ivan