František Švehla

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1960   Dětství a mládí (Vzpomínky a myšlenky), typografie, Masaryk Publications Trust, Pittsburgh