Bohuslav Horák

* 14. 10. 1877, Praha, Česká republika (Czech Republic)
10. 2. 1942, Osvětim (Auschwitz), Polsko (Poland)
geographer, pedagogue, museum specialist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Studoval na gymnáziu v Žitné ulici v Praze a na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 1901 získal vysvědčení učitelské způsobilosti pro přírodopis, matematiku a fysiku, o rok později doktorát filozofie. V letech 1902–1903 působil jako suplent na reálkách v Pardubicích a v Praze-Karlíně, v letech 1903–1925 byl profesorem na gymnáziu v Rokycanech. S manželkou Annou roz. Křečkovou měli dceru. V letech 1925–1938 zastával funkci ředitele gymnázia v Rokycanech, i nadále vyučoval přírodopis, matematiku, fyziku a propedeutiku. Byl zakládajícím členem Městského muzea v Rokycanech spolu s Josefem Hodkem a Juliánem Svobodou, od roku 1937 nese muzeum jeho jméno.
V letech 1909–1914 vykonával funkci redaktora časopisu Brdský kraj. V tomto časopisu publikoval řadu statí, některé pod pseudonymem Theodor Montanus. V roce 1914 jmenován dopisujícím členem c. k. ústřední komise pro péči o památky ve Vídni, od roku 1920 byl konzervátorem ministerstva školství a národní osvěty. V roce 1936 založil Muzejní společnost v Rokycanech a stal se jejím prvním předsedou. Mimo to byl také aktivním komunálním politikem, členem městského a okresního zastupitelstva. Byl členem místní školní rady, zakladatelem Okresní péče o mládež, předsedou Spolku na podporu nemajetných studujících v Rokycanech, předsedou Spolku státních a veřejných zaměstnanců, předsedou Osvětového sdružení v Rokycanech. Aktivní byl rovněž v Sokole, kde zastával funkci starosty župy Rokycanovy. Během druhé světové války se zapojil do sokolského odboje a byl internován v nacistických vězeních. Zemřel 10. února 1942 v Osvětimi.
cs.wikipedia.org, 20.7.2017

notes:
Zahynul v koncentračním táboře
PhDr., středoškolský profesor, pedagogický spisovatel, vlastivědný pracovník, redaktor regionálních časopisů, autor průvodce po Rokycansku a cestopisů.
Pseudonym:
Gregorias, 1877-1942
Montan, 1877-1942