Jan Duchoslav Panýrek

* 19. 6. 1839, Březnice (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
18. 8. 1903, Hradec Králové (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
naturalist, writer, poet

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
* někdy uváděno Lhotky u Březnice?
pseudonym
Zlívecký, Hanuš, 1839-1903
-
Základní vzdělání získal v Bubovici a v Březnici. Absolvent vyšší reálky a polytechnického ústavu v Praze. Od r. 1862 učil na nižší reálce v Rokycanech. V letech 1870-1899 působil na učitelském ústavu v Hradci Králové. - Autor odborných spisů z pedagogiky, učebnic z přírodopisu a chemie a jedné básnické sbírky. - Otec lékaře, publicisty a překladatele Duchoslava Panýrka.
-
Citace
BENÝŠKOVÁ, Jarmila, VÍCH, František. Literární Hradec Králové. Hradec Králové: Okresní knihovna, 1994, s. 114.
Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 3/II. Praha: Academia, 2000, s. 782.
svkkl.cz, 2013/12