Luděk Novák

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Vincent van Gogh, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 4-5
1965   Luděk Novák: Rudolf Kremlička (Recenze), Výtvarné umění, 15, 6, 1965/07/31, 280-281
1978   Úmrtí (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, , , 2007, 319-325
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1991   In memoriam
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1978   PhDr. Luděk Novák, CSc.