Luděk Novák

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Trasa
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   O jedné problematické knize, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 2-
1953   Za nejhodnotnější část práce lze pokládat..., Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 2-
1955   Konference teoretiků na Dobříši, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 2-
1957   Vypsaní stipendií pro mladé výtvarníky za rok 1957, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 11-11
1958   Nejen "Trapný případ", Výtvarná práce, 6, 8, 1958/05/08, 6-
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1958   Galerie mladých připravila posmrtnou výstavu..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 11-
1959   Ideové otázky výstavní činnosti, Rudé právo, 39, 154, 1959/06/05, 2-2
1962   Nová fáze diskusí o realismu, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 1-
1965   Ze zasedání ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 8-8
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Spor o princip, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 9-9
1966   Polemika (Kritika a sebekritika), Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 11-
1966   Výtvarné antiteze, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 4-
1969   Století malířství, Výtvarná práce, 17, 10-11, 1969/10/13, 2-
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1992   K pojmu "moderní realismus" na přelomu padesátých a šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 17-19
1993   Vzpomínky II, Box, , 3, 1993, 30-
1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12