Luděk Novák

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1948 - 1952   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, ),