Luděk Novák

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (Ústav teorie a dějin umění ČSAV, časopis Výtvarné umění)