Ota Janeček

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Reálka, Hradec Králové (Hradec Králové) ,
1937 - 1939   České vysoké učení technické, Praha , Bouda Cyril
1937 - 1939   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, ), Blažíček Oldřich
1940 - 1942   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha , Kysela František
1941 - 1942   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha , Novák Josef