František Železńák

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Čeští skladatelé současnosti, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1