Vlasta Smoláková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Fenomén Lébl 2 aneb Dobře se spolu bavit - s Pánembohem! , Divadelní ústav, Praha