Jiří (George) Erml

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1964 - 1969   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, fotografie),