Zdena Kolečková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   La Chambre noire (Vybrané kapitoly z dějin fotografie a kinematografie (do roku 1918)), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Fotografie + / = umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)