Zdena Kolečková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Renja Leino: Absent Minds
2005   Svatopluk Klimeš: Evropanky / European Women
2008   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm
2008   Jiří Černický: ABS Video
2009   Zdena Kolečková: Odejdeš-li, změním se?
2009   Zdena Kolečková: Hrůza z toho, že se nežije - spí / It's awful not to live but only sleep
2013   Blanka Kirchner: David Schigley je o 33 cm vyšší než já / David Schigley is 33 cm taller than me
2013   Zdena Kolečková: Lyrická mezihra / Liryczne intermezzo / Lyrical intermezzo
2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy / Strange Botany and Other Stories
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Snížený rozpočet
2008   Rebus Sic Stantibus
2009   Place in Heart
2009   Let Us Be Us (Úsměv jako forma protestu / A Smile As a Form of Protest)
2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
2010   A Part of No-Part (Parallelism Between Then and Now)
2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect (Střetnutí se zlem / Encoutering evil)
2011   Domácí práce (Ateliér Digitální média Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
2011   Obraz, v kterém žijeme (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách)
2012   Univerzita Předlice (Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům)
2012   Univerzita Předlice
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Jiří Kovanda, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2013   Krása významu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2006   Naglaa Walker / Between science, beauty and malice/ (portfolios), Fotograf, 5, 7, 2006, 34-45
2006   Sarah Pickering /Jak se stát přímými aktéry výbuchů/ (profil), Fotograf, 5, 8, 2006, 16-19
2006   Elina Brotherus /Krajina traktovaná křehkou ženou/ (portfolio), Fotograf, 5, 8, 2006, 58-69
2007   erotika a sexualita ve fotografické tvorbě autorů postotalitní Evropy (teorie), Fotograf, 6, 10, 2007, 107-109
2007   Edwin Zwakman /fikce výstižnější než sama skutečnost/ (portfolio), Fotograf, 6, 9, 2007, 38-51
2008   Jiří Kovanda /mezi dvěma polibky/ (portfolio), Fotograf, 7, 11, 2008, 48-57
2008   Sam Taylor-Wood /v zajetí nostalgie, nikoli sentimentality/ (portfolio), Československá fotografie 1945 - 1989, , , 1989, 42-49
2010   Úvod (Namalovaná fotografie nebo vyfotografovaný obraz?), Fotograf, 9, 16, 2010, 4-5
2010   Introduction (Painted Photograph or Photographed Painting?), Fotograf, 9, 16, 2010, 4-5
2012   Romance, Pandora / Paměť, , 24-25, 2012/03, 222-229
2012   Šejla Kamerić (Bosnian Girl Under Fire), Fotograf, 11, 20, 2012, 58-63
2014   Roman Schramm (Mezi šedí a odstíny barvy duhy), Fotograf, 13, 23, 2014, 20-27
WWW
published, title (subtitle)
  Svatopluk Klimeš (artlist.cz)
Author's Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2007   Svatopluk Klimeš: Capriola
Press News
published, title (subtitle)
2011   The Art of Urban Intervention