Hans Mont

* 1542, Gent (Ghent), Belgie (Belgium)
1582, Ulm, Německo (Germany)
architect, sculptor, builder

 

nationality: Flemish
sex: male

word:
Hans Mont. Sochař. Stavitel. Architekt. Narozen v Gentu r. 1542. Zemřel v Ulmu r. 1582. Vlámský sochař a architekt, aktivní v Rakousku, Čechách a Německu. V roce 1572 Hans Mont ve Florencii byl žákem a spolupracovníkem Giovanniho da Bologna. V roce 1575 na doporučení Giambologna vstoupil do služeb císaře Maximiliána II ve Vídni. Působil na novostavbách císaře Maximiliana II. ve Vídni a jejich výzdobě podle návrhů van Mandera (např. tzv. Neugebäude). Realizoval obří štukové postavy. Pro vstup císaře Rudolfa II do Vídně r.1576 navrhl velký vítězný oblouk na Bauernmarkt a modelovat několik soch. Když císař a král Rudolf II. přemístil panovnický dvůr do Prahy, působil Mont v jeho službách patrně od r. 1576, ač se jeho jméno neobjevuje v inventáři rudolfínské Kunstkomory. V roce 1617 Philipp Hainhofer viděl šest soch mramorových a bronzových, majících na štítcích signatury Giovan. di Mente a Giovan. Bolognese v kurfiřtské drážďanské Kunstkomoře. Nepokojná krev jej však hnala do sporů. Údajně též aktivně provozoval tenis. Asi r. 1580 utrpěl úraz oka. R. 1580 patrně opustil službu na dvoře císaře a krále Rudolfa II. a přijal nabídku městské rady Ulmu zlepšit opevnění tohoto města. V roce 1582 byl propuštěn z důvodu nedostatků v jeho práci. Jeho kamarád Bartolomäus Spranger r. 1607 vytvořil na jeho památku Alegorii triumfu Věrnosti nad Osudem.


notes:
NK-2021/06 ne
*1546 ?
Též jako Giovan de, Johann de Mente, Monte
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,