Štěpán Malovec

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Výstavy ve Zhoři, Přítelík, , 2, 2001/jaro, 2-3
2004   Přítelík o Přítelíku, Přítelík, , 5, 2004/léto, 7-
Yearbook
published, title (subtitle)
2008   Ceny Czech Grand Design 2008: Ročenka českého designu / Czech Grand Design 2008 Awards: The yearbook for Czech design