Adam Macháček

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2004/07/09 - 2004/08/22   Diplomové práce studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Míčovna Pražského hradu, Praha
2009/03/24 - 2009/04/13   Ceny Czech Grand Design 2008, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011/04/15 - 2011/05/01   Nejkrásnější české knihy roku 2010, Památník národního písemnictví, Praha
2018/05/03 - 2018/07/03   Greetings from Prague, Print Program, Carouge