Jana Jetelová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha ,
? - ?   Glasgow School of Art, Glasgow ,