Andrej Chotváč

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Design okolo nás
1985/08   18. Socha piešťanských parkov (Venovaná 40. výročiu oslobodenia Československa sovietskou armádou)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)