Jaromír Pečírka

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 (XI. Pau - Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1923   Prager Ausstellungen: Die Graphiker der „Umělecká Beseda“, Prager Presse, 3, 161, 1923/06/14, 5-5
1935   Daumier mluví k nám / Nové knihy o umění (Sezona (Recenze)), Život, 14, 2, 1935/11, -
1935   Jaromír Pečírka: Francouské moderní sochařství. (Akord 1935/4), O knihách, , , 1935, 40-
1936   Knihy o umění (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 48-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1960   Jaromír Pečírka: Josef Wagner (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-139
1961   Sedmdesátiny Jaromíra Pečírky, Výtvarná práce, 9, 14-15, 1961/07/26, 9-
1964   Alois Wachsman, Výtvarné umění, 14, 5, 1964/07/15, 231-232
1966   Umění jako zážitek, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 8-9
1967   Za Jaromírem Pečírkou, Umění a řemesla, , 1, 1967, 1-
1981   Klasik dějin umění (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1966   PhDr. Jaromír Pečírka (profesor VŠUP a docent Karlovy university)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1955   Výtvarné dílo Josefa Čapka