Jaromír Pečírka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Od Rodina k Picassovi: Francouzské moderní sochařství, Orbis, Praha
1935   Vincent van Gogh a Paul Gauguin, Melantrich, nakladatelství, Praha
1937   Josef Čapek ((Edice Prameny; Sbírka dobrého umění)), Melantrich, a.s., Praha
1937   Tintoretto, Melantrich, nakladatelství, Praha
1939   Josef Mánes živý pramen národní tradice, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1939   Munch, Melantrich, nakladatelství, Praha
1939   Josef Mánes, Melantrich, nakladatelství, Praha
1940   Josef Mánes na Hané, ,
1940   Jan Preisler, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1941   Michelangelo (Titan a člověk), Evropský literární klub (ELK), Praha
1941   Michelangelo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1942   Michelangelo Buonarroti (Život a dílo), Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1942   Josef Mařatka, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1943   Michelangelo Buonarroti (Život a dílo), Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1945   Antonín Procházka, Skupina olomouckých výtvarníků, Olomouc (Olomouc)
1947   František Muzika, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1948   Otto Gutfreund, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1948   Karel Dvořák, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1953   Leonardo da Vinci (Přednáška), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Národní umělec Josef Lada, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Karel Dvořák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Leonardo - Michelangelo (Kresby), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Josef Wagner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Pravoslav a Jindřiška Radovi, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Josef Wagner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Josef Čapek, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Šťastná doba Alšova mládí v Suchdole, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, _
1963   Alois Wachsman, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1975   Leonardo da Vinci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Leonardo da Vinci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2005   Život a dílo mistra Leonarda, Columbus, Praha