Jaromír Pečírka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1922   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922
1925   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925
1926   Mikoláš Aleš (1852-1913)
1927   Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda (1889 - 1927)
1927   Souborná výstava karikatur a obrazů Františka Gellnera
1927   Václav Špála: Kresby z let 1903-1923
1927   Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda (1889-1927)
1928   Otto Gutfreund: Posmrtná výstava sochařského díla 1899-1927
1928   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927
1932   Grigorij Musatov
1932   Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka
1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb Jana Zrzavého
1938   Josef Mařatka: Posmrtná výstava díla
1939   Jan Zrzavý: Výstava nových obrazů a kreseb
1940   Malíř naděluje dětem (Obrazy . hračky . loutky . Jiřího Trnky)
1940   Jan Zrzavý: Souborná výstava, dílo z let 1905 - 1940
1941   Výstava monotypů Karla Tondla
1942   Václav Hejna: Výstava obrazů a kreseb
1942   Ausstelunnung von illustrationen Josef Nováks / Výstava ilustrací Josefa Nováka
1942   Ladislav Šíma: Výstava obrazů z let 1937 - 42
1942   Zdeněk Kratochvíl: Kresby a ilustrace
1942   Karel Černý: Obrazy
1942   Vladimír Sychra: Nové obrazy
1942   Výstava kreseb a náčrtů Vl. Sychry
1943   Al. Fišárek (43)
1943   Karel Dvořák
1943   Božena Matějovská
1943   Jan Znoj: Gesamtausstellung / Souborná výstava
1944   J. Mařatka 1874-1937
1944   Jan Preisler
1944   Jaroslav Grus
1945   Václav Špála 60 let
1945   Z válečného deníku Otakara Mrkvičky
1945   Obrazy a kresby Aloise Fišárka
1945   Jan Bauch
1945   Antonín Procházka
1946   Studie k obrazům Bohumíra Dvorského
1946   Nové obrazy a kresby Jaroslava Grusa
1946   František Muzika
1946   Zdeněk Sklenář
1946   Třicet let kresby Karla Dvořáka
1946   Evžen Nevan: Obrazy a kresby
1946   Vladimír Sychra: Výstava obrazů a kreseb z let 1944-1946
1946   Jiří Krejčí: Akvarely, kresby, ilustrace
1947   Paříž v kresbách Karla Černého (1947)
1947   Antonín Procházka: Souborná výstava
1947   Václav Špála: Posmrtná výstava
1947   Posmrtná výstava Bořivoje Žufana
1947   Alois Wachsman: Posmrtná výstava
1948   Oleje a kresby Aléna Diviše
1948   Jaroslav Grus: Obrazy 1947-1948
1948   B. S. Urban
1948   Jiří Krejčí
1949   Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
1950   Čeněk Kvíčala: Obrazy
1951   Karel Dvořák: Kresby
1951   Franta Líbal: Obrazy z blat
1951   František Emler: Obrazy
1951   Jan Melichar: Akvarely a kresby
1951   Jan Kodet
1951   L. Jiřincová
1951   Josef Navrátil
1954   Výstava obrazů Emila Filly
1955   Emanuel Kodet: Posmrtná výstava
1955   Josef Čapek stále živý (Pohled do dílny k desátému výročí smrti malíře-básníka)
1955   Antonín Kybal: Studie krajin z let 1951-55
1955   Václav Špála: Vzpomínková výstava k 70. výročí umělcových narozenin
1955   Soter Vonášek: Posmrtná výstava
1956   Obrazy Jana Baucha
1956   Jan Bauch: Ukázky z díla z let 1948 - 1956
1956   Výtvarná práce Jaroslava Švába
1956   A. V. Hrska 1890-1954: Výběr z díla
1956   A. V. Hrska 1890-1954: Výběr z díla
1957   Vilém Plocek
1957   Josef Čapek
1957   Jan Kotík: Práce z let 1948 - 1956
1957   Josef Lada (Souborná výstava k sedmdesátým narozeninám)
1957   Bohdan Kopecký: Hornický kraj
1957   Václav Špála: Figurální obrazy
1957   Antonín Kalous: Z životního díla
1958   Jan Bauch: 1956 - 1957
1958   Lucie Klímová: Jaro v obrazech
1958   Oto Janeček
1958   Josef Wagner 1901 - 1957: Životní dílo
1958   Jaroslav Bejček: Čína, její lidé a krajina
1958   Divica Landrová (Práce z let 1955 - 1958)
1958   Emanuel Frinta
1958   Jan Kodet: Plastiky a kresby
1958   Václav Špála: Kresby a akvarely
1958   Josef Vacke: Obrazy z let 1931-1957
1959   Jiří Lang: Plastiky
1959   Sláva Tonderová-Zátková: Jubilejní retrospektivní výběr
1959   Vladimír Pukl: Výbor z díla
1959   Arnošt Karásek
1959   Ferdinand Kotvald: Obrazy z let 1937 - 1959
1959   Ladislav Šíma
1959   Karel Dvořák: Životní dílo
1959   Zdeněk Kratochvíl: Výstava ilustrací, skic a studií
1959   František Vobecký: Obrazy
1959   Julie W. Mezerová
1959   Jaroslav Veris: Obrazy, kresby, plastiky
1960   Jan Rambousek: Souborná výstava kreseb a grafiky k umělcovým pětašedesátinám
1960   Helena Johnová
1960   Josef Boháč Heřmanský
1960   Julie Mezerová
1960   Josef Matička: Obrazy z Litomyšle
1960   Josef Matička: Krajem Terezy Novákové (Akvarely a tempery)
1960   Václav Špála: Výstava k nedožitým pětasedmdesátinám
1960   50 let barevné fotografie Inž. Dr. Karla Šmirouse
1961   Josef Wagner 1901 - 1957 (Sochařské dílo)
1961   Eva Springerová
1961   Ladislav Šíma
1961   Jaroslav Moravec
1962   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1958 - 1962
1962   František Emler: Obrazy a grafika
1962   Josef Čapek: Kresby a grafika
1962   Lucie Klímová
1962   F. V. Mokrý 1892-1962
1962   Josef Liesler: Grafika, kresby
1963   Karel Chaba
1963   Jiří Švengsbír: Kresby
1964   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy a kresby
1964   Jiří Trnka: Výstava kreseb
1964   Jan Zrzavý
1964   Jiří Holý
1964   Kurt Hallegger
1964   Antonín Kalous: Posmrtná výstava
1964   Jiří Švengsbír: Grafika, kresby
1965   František Kupka (Orfistické práce)
1965   Alfons Mucha
1965   Josef Istler
1965   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1927 - 1965
1965   Cyril Chramosta: Jihočeská krajina a rybáři
1966   Jaroslav Šváb (Grafická a knižní tvorba)
1966   Sto kreseb Josefa Wagnera
1966   Cyril Chramosta
1966   Henri de Toulouse-Lautrec
1966   Obrazy z předměstí Miloslava Holého z let 1921-28
1967   Oldřich Blažíček (1887-1953) (Výběr z životní tvorby k 80. výročí narození)
1968   Emanuel Frinta
1968   Vincenc Vingler: Plastiken und Zeichnungen
1969   Alois Metelák
1970   Josef Mánes: Kresby a oleje
1971   Jaroslav Grus: Malířské dílo z let 1910 - 1971 (Souborná výstava k umělcovým osmdesátým narozeninám)
1973   Jiří Švengsbír 1953-1973
1974   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971
1976   Jarmila Maranova
1983   Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla
1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
1985   Karel Chaba: Obrazy, grafika
1986   Jacob Bornfriend / Jakub Bauernfreund (1904 - 1976)
1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1988   Alén Diviš 1900 - 1956
1988   František Tichý
1990   Ida Vaculková: Bilder, Keramik
1994   Jaroslav Sůra: Grafika
1995   Alén Diviš: Pozdní kresby
1995   Ota Janeček: Obrazy
1995   Alois Wachsman (1898 - 1942): Kresby a akvarely
1996   Karel Chaba: Obrazy a grafika
1997   Otto Rothmayer 1892-1966
1998   Obrázky Josefa Lady
2001   Emanuel Kodet: Fotografie sochařových modelů
2002   Dan Richter: Obrazy, miniatury, grafika
2012   Jan Bauch
nedatováno   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace
nedatováno   Kresby Františka Muziky
nedat. (1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   IV. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1928   Posmrtná výstava V. H. Brunnera a vzpomínková výstava Jana Preislera
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   Výstava francouzského malířství od Maneta po dnešek (Oslavy 50 let Mánesa I.)
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1949   Bulharsko očima našich výtvarníků
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1950   Výtvarníci Smetanových oper
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Jindřiška a Pravoslav Radovi: Výstava keramických prací
1959   Jaroslav Sůra, Vladimír Veselý: Obrazy, kresby, grafika
1961   Jana Moravcová, Luboš Moravec: Sochařské dílo
1962   Černá, Fojtík, Kovařík, Hájek, Feller
1962   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Výbor z díla
1963   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka
1964   Jiří Hanuš: Obrazy, monotypy, Petr Šturma: Plastiky
1965   Hora, Kalous, Rykr: Obrazy, grafiky, kesby
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1997   Tři generace Kodetů
2007   Bernard Reder: Sochy - kresby - dřevoryty. Tibor Honty: Fotografie
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Honoré Daumier, Melantrich, a.s., Praha
1936   Umění jako projev ducha, Jan Laichter, Praha
1936   Jihočeská gotika ve sbírkách Městského musea v Českých Budějovicích, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1940   Josef Navrátil, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1941   Michelangelo (Titan a člověk), Evropský literární klub (ELK), Praha
1942   Correggio, Orbis, Praha
1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1955   Dopisy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Sochař vypravuje, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Edgar Degas (Kresby), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Chvilky s Josefem Ladou (Několik vzpomínek k nedožitým pětasemdesátinám národního umělce Josefa Lady), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Šťastná doba Alšova mládí v Suchdole, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, _
1966   The Drawings of Leonardo and Michelangelo, ,
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
2006   Malíř Rudolf Vejrych 1882-1939, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2012   Topičův salon 1918-1936, Společnost Topičova salonu, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1553   O Vincentu van Goghovi, jeho životě a umění, Výtvarná práce , 1, 15, 1953/05/15, 3-4
1922   Zwei kleine Ausstellungen, Prager Presse, 2, 70, 1922/03/11, 4-4
1922   Oldřich Koníček patří ke generaci..., Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922, , , 1922, -
1923   Emanuel K. Liška (Ausstellung bei Topič), Prager Presse, 3, 12, 1923/01/14, 11-11
1923   Honoré Daumier (Die Ausstellung seiner Lithographien bei Topič), Prager Presse, 3, 43, 1923/02/14, 3-3
1923   Drei Ausstellungen / III. Bei Topič, Prager Presse, 3, 75, 1923/03/18, 6-6
1923   Die Ausstellung der Vereinigung der tschechischen graphischen Künstler „Hollar“, Prager Presse, 3, 106, 1923/04/19, 4-4
1923   Ausstellung F. X. Procházka, Prager Presse, 3, 137, 1923/05/20, 8-8
1923   Dr. Desiderius (XXI. Ausstellung des „S. Č. U. G. Hollar“ bei Topič), Prager Presse, 3, 275, 1923/10/07, 6-6
1923   Kleine Ausstellungen, Prager Presse, 3, 303, 1923/11/04, 6-6
1923   Ausstellung der Brüder Hlavica, Prager Presse, 3, 321, 1923/11/22, 6-6
1923   Kleine Ausstellungen, Prager Presse, 3, 344, 1923/12/16, 5-5
1924   Aus dem Schaffen des Bildhauers O. Gutfreund, Bilderbeilage der Prager Presse, , 26, 1924, 2-
1924   Otto Gutfreund – zur heutiger Bilderbeilage, Prager Presse, 4, 178, 1924, 2-
1924   Die Ausstellungen, Prager Presse, 4, 13, 1924/01/13, 11-11
1924   Ausstellung B. Jelínková, Prager Presse, 4, 66, 1924/03/07, 6-6
1924   Prager Kunstausstellungen: I. Adolf A. Zahel, Prager Presse, 4, 108, 1924/04/18, 6-6
1924   Die Ausstellung der Vereinigung der tschechischen graphischen Künstler „Hollar“, Prager Presse, 4, 118, 1924/04/29, 3-3
1924   Prager Ausstellungen, Prager Presse, 4, 162, 1924/06/13, 7-7
1924   Jaroslav Horejc (Zu unserer heutigen Bilderbeilage), Prager Presse, 4, 220, 1924/08/16, 6-
1925   Die Fünfkronen Konkurenz, Prager Presse, 5, 32, 1925, 7-8
1925   Aus Prager Sammlungen und Ausstelungen, Prager Presse, 5, 132, 1925, 6-7
1925   Aus der Werkstatt des tschechoslovakischen Bildhauers Otto Gutfreund, Bilderbeilage der Prager Presse, , 32, 1925, 3-
1925   Bei Otto Gutfreund – zu unserer Bilderbeilage, Prager Presse, 5, 237, 1925, 2-
1925   Die Ausstellung des SVU Mánes, 3, Prager Presse, 5, 295, 1925, 8-
1925   Pražské výstavy v prosinci 1924 a lednu 1925, , , , , 200-200
1925   Die Kunst in Ausstellungen und Revuen, Prager Presse, 5, 13, 1925/01/13, 6-6
1925   Kleine Ausstellungen, Prager Presse, 5, 45, 1925/02/15, 7-7
1925   Pražské výstavy v únoru a březnu 1925, Volné směry, 23 (1924–1925), , 1925, 252-252
1925   Josef Šíma / Ausstellung bei Topič, Prager Presse, 5, 69, 1925/03/11, 6-6
1925   Koníčkova výstava, uspořádaná v síni "Mánesa"..., Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925, , , 1925, -
1926   Die internationale Kunst-Ausstellung in Dresden, Prager Presse, 6, 206, 1926, 6-
1926   Das erste monumentale Denkmal des Präsidenten T. G. Masaryk, Prager Presse, 6, 215, 1926, 7-
1926   Die Konkurenz für das Smetana-Denkmal, Prager Presse, 6, 305, 1926, 8-
1926   Spanienreise eines Malers, Prager Presse, 6, 85, 1926, 6-
1927   František Gellner, malíř (Výstavou obrazů a kreseb Františka Gellnera,...), Souborná výstava karikatur a obrazů Františka Gellnera, , , 1927, 0-0
1927   Jahresschau der Kunstschulen: Ausstellungen der Akademie der bildenden Künste und der Kunstgewerbeschule, Prager Presse, 7, , 1927/06/26, -
1927   Das Werk Otto Gutfreunds – Zur Eröffnung der Ausstellung im Gemeindehause, Prager Presse, 7, 245, 1927, 2-3
1927   V Gutfreundově výstavě, Pestrý týden, 2, 36, 1927, 4-
1927   Das Vermächtniss eines Toten: Gedechtnissausstellung Otto Gutfreunds..., Bilderbeilage der Prager Presse, 7, 38, 1927, 3-
1927   Výstava díla Otty Gutfreunda, kterou uspořádal S.V.U. Mánes na jeho památku..., Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda, , , 1927, 9-12
1927   Die Ausstellung Zd. Rykr, Prager Presse, 7, 326, 1927/11/27, 6-
1928   Die bildenden Künste auf der Ausstellung Zeitgenössischer Kultur in Brünn, Prager Presse, 8, 185, 1928, 7-
1928   Otto Gutfreund, Otto Gutfreund: Posmrtná výstava sochařského díla 1899-1927, , , 1928, 3-9
1928   Oldřich Koníček (Čtvrtá souborná výstava Oldřicha Koníčka...), Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927, , , 1928, -
1929   Ein Werk von Otto Gutfreund, Prager Presse, 9, 76, 1929, 8-
1929   Bohumil Kubišta, Musaion, sborník pro moderní umění, , 3, 1929, 56-60
1929   Do Moderní galerie patří... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, , 6, 1929, 124-
1929   V. H. Brunner, Musaion, sborník pro moderní umění, , 1, 1929, 17-24
1929   Bohumil Kubišta, Prager Presse, 9, 27, 1929/01/27, 10-
1929   Bohumil Kubišta, Prager Presse, 9, 90, 1929/03/31, 10-
1929   B. Kubišta, Salon, 8, 3, 1929, 2-3
1930   In memoriam Otto Gutfreunds, Prager Presse, 10, 157, 1930, 8-
1930   Secesse z Mánesa, Topičův salon 1918-1936, , , 2012, 103-104
1930   Josef Václav Myslbek, Musaion, sborník pro moderní umění, , 8, 1930, 175-181
1931   Malá výstava kreseb Otty Gutfreunda, Rozpravy Aventina, 6, 31, 1931/04/16, 370-370
1931   Zeichnungen von Otto Gutfreund, Prager Presse, 11, 98, 1931, 6-
1931   Prager Kunstausstellung Saison 1930–1931, Prager Rundschau, 1, , 1931, 368-
1931   Kritické studie o vystavených dílech Z. Rykra, Prager Presse, 11, 133, 1931, 8-
1932   Předmluva (Dílo malíře Oldřicha Janouška je ukončeno...), Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka, , , 1932, 5-7
1932   Ausstellung im Gemeindehaus, Prager Presse, 12, 274, 1932, 7-
1933   Obrazy Vojtěcha Tittelbacha, Život, 12, 7-8, 1934/06, 114-116
1933   Neues von Z. Rykr, Prager Presse, 13, 281, 1933, 6-
1933   Nové obrazy od Zdeňka Rykra, Rozpravy Aventina, , , 1933, 34-
1934   Zeichnungen Otto Gutfreunds, Prager Presse, 14, 134, 1934, 6-
1934   Die Ausstellung Zdeněk Rykr im Palais Dunaj, Prager Presse, 14, 346, 1934, 8-
1934/11/09   Der Bildhauer Jaroslav Horejc (Krásná jizba), Prager Presse, 14, 307, 1934/11/09, 8-
1935   Pražské výstavy. (Akord 1935/1), Umění, , , 1935, 8-11
1936   Dva gotické objevy českobudějovického musea (Socha Krista z božího hrobu, Busta světice z Dolní Vltavice), Život, 14, 3, 1936/01, 39-40
1936   Zdeněk Rykr experimentiert, Prager Presse, 16, 8, 1936/01/09, -
1936   Prager Kunstausstellungen, Prager Rundschau, 5, , 1936, 386-386
1937   In memoriam, Volné směry, 33, , 1937, 271-272
1937   Der Maler Z. Rykr, Prager Presse, 17, 8, 1937, 8-8
1937   Der Maler Zdeněk Rykr, Prager Presse, , , 1937/04, -
1937/11/12   Die Komenský Kapelle in Naarden, Prager Presse, 17, 310, 1937/11/12, 12-
1938   Die tschechoslovakische Kunst auf der Pariser Ausstellung 1937, Prager Presse, 18, 49, 1938, 7-
1938   Štyrský und Toyen, Prager Presse, 18, 31, 1938/02/01, 8-
1938   Die tschechoslovakische Kunst auf der Pariser Ausstelung, Prager Presse, 18, 49, 1938/02/19, 7-
1944   Jan Preisler starb vor 26 Jahren... / Jan Preisler zemřel před šestadvaceti roky..., Jan Preisler, , , 1944, 0-0
1944   J. Mařatka 1874-1937, J. Mařatka 1874-1937, , , 1944, 0-0
1945   K 24. srpnu 1945, Václav Špála 60 let, , , 1945, 0-0
1945   Listy z válečného deníku Otakara Mrkvičky..., Z válečného deníku Otakara Mrkvičky, , , 1945, 0-0
1945   Když jsem se před dvěma roky..., Obrazy a kresby Aloise Fišárka, , , 1945, 0-0
1946   Teď mít po ruce, malíři Jaroslave Gruse,..., Nové obrazy a kresby Jaroslava Grusa, , , 1946, 0-0
1947   Malíř Karel Černý se vrátil z Paříže. (...) / Le peintre Karel Černý est revenu de Paris. (...), Paříž v kresbách Karla Černého, , , 1947, 0-0
1948   Před obrazy Aléna Diviše, Oleje a kresby Aléna Diviše, , , 1948, -
1948   Malíř Jaroslav Grus vystavuje..., Jaroslav Grus: Obrazy 1947-1948, , , 1948, 0-0
1948   Malíř Bohumil Stanislav Urban vystavuje..., B. S. Urban, , , 1948, 0-0
1948   Ke Gutfreundově výstavě, Volné směry, 40, , 1947–1948, 209-216
1949   Malíř Alén Diviš…, Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím, , , 1949, -
1949   Neuskutečněný pomník Bedřicha Smetany, , , , , 208-214
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1953   Rozloučení s Emilem Fillou (Projev Jaromíra Pečírky nad rakví umělcovou v Uměleckoprůmyslové škole), Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, -
1953   Zdeňku Kratochvilovi k sedmdesátinám, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 5-
1953   Jubilejní výstava Maxe Švabinského, Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 3-
1954   K novým sochám Josefa Wagnera, Výtvarné umění, 4, 6, 1954/08/31, 266-273
1954   Jubileum Kamenicko-sochařské školy v Hořicích v Podkrkonoší, Výtvarné umění, 4, 6, 1954/08/31, 302-303
1954   Zasloužilý umělec Zdeněk Kratochvíl, Výtvarné umění, 4, 2, 1954/03/31, 83-88
1954   Výstava obrazů Františka Zikmunda, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 4-4
1954   Výstava Antonína Kalouse, Výtvarná práce, 2, 22, 1954/11/12, 4-4
1954   Dětské motivy Josefa Čapka, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 3-
1954   Sedmdesátka Lucie Klímově, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 7-
1954   Slavě Tonderové-Zátkové k sedmdesátinám, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 9-
1955   M. Švabinský, Výtvarné umění, 5, 1, 1955/02/20, 1-11
1955   Nechci-li v úvodu k první celostátní výstavě československé užité grafiky..., První celostátní výstava užité grafiky, , , 1955, 5-9
1955   K jubileu Václava Špály, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 7-
1956   Nejprve hrstka vzpomínek - neveliká., , , , , -
1956   Rembrandt van Rijn, Věda a život, 3, 6, 1956/03, 241-246
1957   K výstavě Jana Kotíka, Kultura, , 16, 1957/04/18, 5-5
1957   Za Josefem Wagnerem, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 7-
1957   K výstavě Bohdana Kopeckého, Kultura, 1, 38, 1957/09/19, 6-6
1958   Jubileum Jana Baucha, Výtvarná práce, 6, 19, 1958/11/15, 7-7
1958   K novým obrazům Jana Baucha, Výtvarné umění, 8, 1, 1958/03/20, 16-21
1958   Vzpomínka na Aloise Wachsmana, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 4-5
1958   Max Švabinský, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 11-
1958   Sedmdesátka Martina Benka, Výtvarná práce, 6, 17, 1958/10/14, 4-5
1958   Malíř Soter Vonášek, Výtvarná práce, 6, 19, 1958/11/15, 4-5
1958   Nad dílem manželů Procházkových, Kultura, 2, 21, 1958/05/22, 4-4
1959   Nedožité sedmdesátiny Antonína Matějčky, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 4-5
1959   75 let Vojty Suchardy, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 7-
1959   Alois Wachsmann, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 6-
1959   František Tröster, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 9-
1959   K jubileu malířky Lucie Klímové, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 8-9
1960   Malířské a grafiké dílo Jana Rambouska..., Kresby a záznamy, , , 1975, 5-7
1960   Kamil Novotný (1892 -1959), Výtvarné umění, 10, 8, 1960/12, 373-374
1960   K slávě Antonína Slavíčka, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 4-5
1961   Théodore Géricault (K stosedmdesátému výročí jeho narození), Výtvarné umění, 11, 6, 1961/10/16, 266-273
1961   Eva Springrová absolvovala..., Eva Springerová, , , 1961, -
1961   Výtvarné umění a my, Výtvarná práce, 9, 19, 1961/09/28, 3-
1962   Hledaje jedno slovo..., Lucie Klímová, , , 1962, -
1962   ČFVU vystavuje v Karlových Varech a Mariánských Lázních, Výtvarná práce, 10, 17-18, 1962/10/05, 8-9
1963   K sedemdesátinám Karla Tondla, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 13-13
1964   Vzpomínka na sochaře Gutfreunda, Květy, 14, 28, 1964, 22-23
1964   K šedesátinám arch. Sokola, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 4-5
1965   Cyklus "hlav" od Josefa Istlera, Josef Istler, , , 1965, -
1965   Výstava O. Gutfreunda v Belvedéru, Květy, 15, 45, 1965, 14-15
1965   Nepoučený a ne dost pozorný pohled..., František Kupka, , , 1965, 3-8
1965   Dopisy a polemiky (Na vysvětlenou ke Kupkovi), Výtvarná práce, 13, 23, 1965/12/06, 10-10
1990   Zur Ausstellung von Ida und Vladislav Vaculka, Ida Vaculková: Bilder, Keramik, , , 1990, -
1990   Ida und Vladislav Vaculka - Bilder und Keramik, Ida Vaculková: Bilder, Keramik, , , 1990, -
2004/10   Alén Diviš - mýtus a skutečnost, Alén Diviš 1900-1956, , , 2005, 13-15
2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Výstavy), Jan Bauch, , , 2012, 381-
2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Bauchova Praha), Jan Bauch, , , 2012, 384-
2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Jubileum Jana Baucha), Jan Bauch, , , 2012, 384-
2012   Vzpomínky na Jana Baucha, Jan Bauch, , , 2012, 388-
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Ida Vaculková
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1986   Vladimír Pukl: Výbor z grafického díla
Periodical
published, title (subtitle)
1927–1928   Volné směry
1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1947   Seznam děl výstavy kreseb malíře Jana Autengrubra (K 60. výročí jeho narození)
Private Print
published, title (subtitle)
1938   Josef Mánes na Hané
Text
published, title (subtitle)
1934   Die 50. Ausstellung des Sdružení výtvarníků...
1936   Die 50. Ausstellung des Sdružení výtvarníků (im Gemaindehaus)...
1937   Die Mitgliederausstellung des Sdružení výtvarníků v Praze...
1956   Malíři Aléne Diviši, drahý příteli…
1962   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1958 - 1962 (Špálova galerie v Praze 1962)
2005/02   Lesy čárek, řady křížů (Český rozhlas 3 – Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 minut)