Marcela Pánková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Julius Mařák (Výtvarné Hlinecko)
1971   Architektonická malba v díle Ludvíka Kohla
1971   Miloš Jiránek
1971   Vladimír Sychra
1976   Václav Špála
1980   Zdenek Hůla: Pokus o jeden rok
1981   Ivan Žák: Plastiky (Keltské oppidum Závist 1981)
1982   Marie Jiřičková: Tapiserie
1983   Vladimír Novák
1983   Miroslava Zychová: Grafika
1984   Daisy Mrázková: Kresby
1984   Viktor Pivovarov: Obrazy z let 1981-1984
1984   Ludvík Kohl 1746 - 1821
1984   Marie Jiřičková
1985   Svatopluk Klimeš: Průhledy
1985   Anežka Kovalová
1985   Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985
1985   Rudolf Volráb
1985   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1985   Václav Špála: Výběr z díla k 100. výročí narození
1986   František Dvořák: Obrazy
1986   Josef Hampl
1986   Josef Hampl: Kresby - šití 1982 - 1986
1986   Karel Malich
1986   Daisy Mrázková: Příběh čary
1986   Václav Stratil: Kresby
1987   Věra Janoušková: Smalty
1987   Svatopluk Klimeš: Stopy a záznamy barvou a ohněm
1987   Tittelbach: Obrazy, kresby
1987   Václav Špála: Hračky, scénografie, ilustrace, plakát - varia
1988   Jan Bauch: A retrospective exhibition paintings and sculpture / Arddangosfa adolygol darluniau a cherfluniau
1988   Adéla Matasová: Reliéfy
1988   Jiří Mrázek
1988   Daisy Mrázková
1988   Tomáš Švéda: Obrazy - kresby
1989   Jan Bauch: Drobná plastika - kresba
1989   Adéla Matasová: Instalace
1989   Ivan Ouhel (Česká malba 80. a 90. let)
1989   Tomáš Švéda (Česká malba 80. a 90. let)
1990   Vladimír Jarcovják
1990   Jiří Sopko: Instalace - obrazy - kresby (Instalace - malba - kresba)
1990   Karel Šourek 1909-1950
1990   Jana Skalická: Igelity
1991   Jiří Kornatovský: Kresby
1991   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969
1991   Adéla Matasová: Instalace
1991   Jiří Ladocha (Dreaming of a Story, The Story of the Dream / Sen o příběhu, příběh o snu)
1991   Pravoslav Kotík 1889-1970
1991   Eva Vlasáková: Kresba, instalace
1992   Jan Bauch: Exprese barvy a tvaru
1992   Slavoj Kovařík
1992   Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991
1992   Ivan Ouhel: Kresby
1993   Věra Janoušková: Škvárovky a koláže
1993   Jiří Mrázek: An American Tribute
1993   Daisy Mrázková
1993   Ona B.: Jsem jen oko
1993   Lucie Přibíková: Obrazy
1994   Václav Fiala: Kresby / sochy
1994   Ladislav Novák: Nové froasáže (1991-1994)
1994   Jindřich Růžička: Kresby, obrazy, grafika
1995   Jan Bauch
1995   Věra Janoušková: Plastiky a koláže
1995   Daisy Mrázková: Obrazy a kresby (Práce z let 1985 - 1994)
1995   Ladislav Novák
1995   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up..
1995   Jiří Kornatovský: Graphic Drawings
1995   Bartoň Lidice Beneš: Smrtonosné zbraně atd. / Lethal Weapons etc.
1995   Ilona Chválová
1995   Zdeňka Marschalová: Obrazy, akvarely
1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
1997   Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997
1998   Jiří Mrázek: Práce 1940-1998
2002   Josef Žáček: 90. léta
2005   Jan Samec: Fragmenty kresby
2012   Jan Bauch
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1972   České umění 20. století
1978   Konfrontace
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1983   Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová
1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
1984   Současné umění Liberecka (Malba, kresba, grafika, objekty, šperk, sklo)
1989   Svornost 89'
1991   DAgegen: Verbotene Ostkunst 1948-1989
1993   Exil v N.Y.
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1994   Šedá cihla 66/1994 Exil
1994   Die geheimen Aufklärer
1996   Zastavení / Réflexion
1997   Česká koláž
1997   Czech Collage
2007   Orbis pictus (ossia Alle porte della fantasia e della creativita)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
1986   Někdo něco 6, ,
1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2014   Rudolf Valenta: Rekonstruktion (Sborník textů a dokumentů v kontextu tvorby autora v emigraci (1970-2014)), The Karte, Berlín (Berlin)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1970   Vladimír Sychra, Výtvarná práce, 18, 5, 1970/03/02, 5-
1972   Moderní umění ve sbírce Galerie výtvarného umění v Chebu, České umění 20. století, , , 1972, -
1978   Když jsme se rozhodli uspořádat..., Konfrontace, , , 1978, -
1980   Pokus o jeden rok (Zdenek Hůla před časem přišel s nápadem...), Zdenek Hůla: Pokus o jeden rok, , , 1980, -
1982   Böttgerův objev porcelánu, Umění a řemesla, , 3, 1982, 10-12
1983   Jsou tři: Marie Blabolilová, Anežka Kovalová a Miroslava Zychová..., Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová, , , 1983, -
1983   Grafika Miroslavy Zychové, Miroslava Zychová: Grafika, , , 1983, -
1985   Když někdo fotografuje už skoro třicet let - ..., Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985, , , 1985, 0-0
1986   Karel Malich, Někdo něco 6, , , 1986, 42-44
1988   Janu Bauchovi, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 17, 1988/11/08, -
1989   Cesty i necesty Pravoslava Kotíka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 13, 1989/06/27, 8-
1990   Osobnost (Útržky osobních vzpomínek a mnohdy i jen pocitů,...), Karel Šourek 1909-1950, , , 1990, 6-8
1990   Igelity Jany Skalické, Jana Skalická: Igelity, , , 1990, -
1992   Pro zítřek světlejší... (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 3, 1992, 70-72
1992   Skupina 42 / Gruppe 42, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, , , 1992, 10-11
1992   Aspekt osobního postoje / Aspekt des persönlichen Standpunktes, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, , , 1992, 14-25
1992   Exprese barvy a tvaru / Expression de form und farbe / Expression of colour and form, Jan Bauch: Exprese barvy a tvaru, , , 1992, -
1993   Exil, Exil v N.Y., , , 1993, 8-9
1993   Exile, Exil v N.Y., , , 1993, 10-11
1993   Škvárovky a koláže, Věra Janoušková: Škvárovky a koláže, , , 1993, -
1994   Několik poznámek k Ladislavu Novákovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 4-4
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Die Galerie H der Brüder Hůla, Die geheimen Aufklärer, , , 1994, 34-40
1994   Dvacet let uzavřené Medkovo dílo, Lidové noviny, 7, 197, 1994/08/23, 11-
1995   Příběh Divadla v Nerudovce (Rozhovor Marcely Pánková s Jarmilou Šerou), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 33-40
1995   O ptákovinách a o životě (Hovořila s Olgou Karlíkovou Marcela Pánková), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 59-62
1995   Ladislav Novák odpovídá na otázky Marcely Pánkové, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 138-140
1995   Objekty - smalty - koláže, Věra Janoušková: Plastiky a koláže, , , 1995, -
1995   Od redakce, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 4-5
1995   From the editor, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 6-7
1996   Syndrom emigrace, exilu, vystěhovalectví... (Praha, NG, Palác Kinských, Jan Kotík: 1936--96, 16. 8. - 29. -9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 22, 1996/10/24, 2-2
1996   Setkání na tenisových dvorcích - Sparta '82 (Rozhovor Marcely Pánkové s Ivanem Kafkou), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 23-29
1996   Ještě k Opatovu (Rozhovor Marcely Pánkové s Jaroslavem Krbůškem (a také s Václavem Boštíkem)), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 66-73
1996   O Hostinném a zejména o Adrieně Šimotové (Rozhovor mezi Marcelou Pánkovou, Jaromírem Zeminou a Václavem Stratilem), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 76-83
1996   Než bilo 12/15 (S Petrem Pavlíkem hovoří Marcela Pánková), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 102-111
1996   Lidový dům ve Vysočanech (Rozhovor Marcely Pánkové s Jiřím Halíkem, kvestorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 112-114
1996   Nová skupina (Rozhovor Marcely Pánkové s Olbramem Zoubkem), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 115-118
1996   Střepy z mozaiky, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 178-184
1996   Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 220-223
1996   Fenomén exilového umění, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 232-237
1997   Marcela Pánková - Koláž v současném českém umění (úryvky z textu), Česká koláž, , , 1997, 139-139
2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Jan Bauch, Drobná plastika), Jan Bauch, , , 2012, 386-
WWW
published, title (subtitle)
  Daisy Mrázková (artlist.cz)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1993   Miloslav Marschal and Zdenka Marschalova
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.)
Text
published, title (subtitle)
1994   Galerie H, bratří Hůlové, Kostelec nad Černými lesy