Lubomír Hána

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Marie Glückaufová
2000   Vladimir Klein
2001   Ilja Bílek
2001   František Vízner: Sklo / Glass 1951-2001
2008   Pavel Satrapa
červenec 1995   Eva Švestková: Sklo 1970-1995
nedatováno   Milan Handl: Pevnosti a jiné architektury (Skleněné plastiky)
nedatováno   ak. mal. Honzík Stanislav
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Sklo / Glass (Miluše Roubíčková, René Roubíček)
2002   3. mezinárodní sympozium rytého skla Kamenický Šenov 2002 / 3rd International Symposium of Engraved Glass
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Ondřej Coufal: Paintings / Obrazy, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
2009   Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession), ,
Catalogue Poster
published, title (subtitle)
1987   Miroslav Čermák: Obrazy, okna, objekty
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Jan Frydrych: Architektura / Architecture