Vladimír Babula

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Oceánem světelných roků (Fantastická trilogie), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha