Hana Jarošová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Alfred Fuchs: Grafika
1986   Jan Čumpelík 1895 - 1965: Z malířského díla
1986   Josef Semín: Grafika, kresby
1987   Radomír Kolář: Koně (dostihy, hony)
1987   Milada Kazdová: Výběr z tvorby 1931 - 1986
1987   Carl Croll: 1800 - 1863 Obrazy a kresby
1987   Václav Plátek: Gemy, sklo, kresby
1987   Zdeněk Strouhal: Akvarely, kresby
1987   Jan Autengruber 1887-1920 (Malířské dílo)
1988   Olga Beráková: Kresby ze světa
1988   Zasloužilý umělec František David: Plastiky, medaile
1988   Miroslav Houšť: Kresby, grafika
1988   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo
1988   František Severa: Květiny
1989   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
1989   Karel Boháček: Figurální kresby
1989   Oskar Kozák: Ze sochařského díla
1989   Karel Minář: Akvarely
1989   Arno Nauman: Grafika
1990   Karel Černý: Kresby ze sbírek Středočeské galerie
1990   Jan Rýz: Sportovní motivy (Obrazy a kresby z let 1982-89)
1991   Informální kresby a koláže Jana Steklíka
1993   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
1994   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
1994   Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
1994   Vladimír Novák
1995   Ladislav Novák
1995   Jiří Kolář: Prace z kolekcji Jana i Medy Mladków / Works from the collection of Jan and Meda Mladek
1996   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových
2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
2001   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových / from the Jan and Meda Mladek Collection
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Mladí středočeští výtvarníci
1986   Plenér 5 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
1987   VŘSR a české výtvarné umění
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Miroslav Hanák: Obrazy, Josef Vajce: Sochy
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Kladno a výtvarné umění
1989   Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1993   Jitka a Květa Válovy
1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2009   Sbírky Musea Kampa / The Museum Kampa Collection
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Carl Croll, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1994   Kindere Jezus in Praag, Uitgeverij De Fontein, Baarn
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   Sochař Jiří Beránek (1945) a malíř Vladimír Novák (1947)..., Denní telegraf, , , 1994/12/17, 11-