Frederick Henri Kay Henrion

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1968   3. bienále užité grafiky Brno ’68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby)
1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988