Arnošt Krajíř z Krajku

 

sex: male

notes:
Jako člen Jednoty bratrské patřil k vůdcům stavovského povstání v rocr 1547