Konrád Krajíř z Krajku

 

sex: male

notes:
koncen 14. stol. přišel do čech z Kraňska (dnešní Rakousko, Slovinsko)