Jan Černý

 

sex: male

notes:
rybníkářský hejtman z 16. stol., spolupracoval na rybníce Svět s Jakubem Krčínem