Jan Kříž

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Erró: Obrazy 1970 - 1993
1995   Čestmír Janošek: Praha - Kolín (Výběr z díla let 1957 - 1995)
1997   Antonín Kroča: Umělecká bilance
nedatováno   Theodor Pištěk