Robert J.

*, Spojené státy (United States)

 

another surname: Horton
nationality: American
sex: male

Robert J.

seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha