Eva Janošková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Eva Janošková: Grafiken - Zeichnungen - Objekte
1973   Eva Janošková
1978   Eva Janošková
1986   Eva Janošková: Radierungen, Lithographien, Zeichnungen, Papierreliefs
2005   Eva Janošková: Kresby, grafika, objekty / Zeichnungen, Graphiken, Objekte (1954-2004)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Výstava mladých 65
1966   Obraz a písmo ((16 stran))
1966   Jarní výstava 1966
1966   Obraz a písmo ((32 stran))
1966   Umění písma / Poezie písma
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Nové výtvarné postupy
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1968   Čestmír Janošek: Malířské a grafické dílo, Eva Janošková: Grafické dílo
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Künstlergruppe arche mit 10 Malern aus Prag
1969   Phases
1974   Guderna, Hovadik, C. Janosek, E. Janosek, Koblasa, Kveton, Malek, Sehnal, Theimer, Valenta
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1984   Bonjour, monsieur Kolář!
1984   Spiegel des menschlichen Dasein und Zauber der Schmuckobjekte (Eva Janošková: Gemälde und Graphik - Jitka Chmelová: Schmuck)
1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Šedá cihla 66/1994 Exil
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Hosté Hollaru
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
2000   Schenkungen
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
2006   Osobnosti Podlipanska
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui)
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d´origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Obraz a písmo II., Knižní kultura, 1, 12, 1964/12/27, 446-453
1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo, , , 1966, -
1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22, 28, 1966/01/29, 5-5
1966   Eva Janošková se narodila..., Plamen, 8, 1, 1966/01, -
1966   Znaky a písmo v obrazech, Výtvarná práce, 14, 4, 1966/03/03, 4-4
1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy, , , 1967, 0-0
1984   Spiegel des menschlichen Daseins und Zauber der Schmuckobjekte (Ev a Janošková, Jitka Chmelová), Kronberger Zeitung, , , 1984/12/11, -
1984   Spiegel und Zauber (Eva Janošková, Jitka Chmelová), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1984, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Eva Janošková: 14 kreseb z léta 1963
1988   Eva Janoskova
1993   Eva Janoskova
2004   Eva Janošková: Práce ze 60. let
2005   Eva Janošková: Práce z 60. až 90. let
2005   Eva Janošková: Kresby a grafika 1954-2004
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1974   Tschechische Künstler
1994   Šedá cihla 66/1994 Exil
2004   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
2014   Eva Janošková a Dana Puchnarová: Slovo ve mně
Directory
published, title (subtitle)
1994   Partitury, adresář autorů
Graphics
published, title (subtitle)
1989   Cherry song
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2008   Eva Janošková: Malerei und Grafik
2011   Eva Janošková: Copy ludens
Periodical
published, title (subtitle)
1982   Revue K (Eva Janosková Antonín Málek Marie Matyásòvá Jan Matyás Jaroslav Poncar)
1984/03   Revue K (Janoskova Jurkovic Seifert Teige)
List of Reproductions
published, title (subtitle)
1994   Partitury, popisky na pohlednice
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1994   Partitury, soupis vystavených (přijatých) prací
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1996   21 + 1 (Revue K, Paris 1987-1996.)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1994   Partitury