Eva Janošková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Utkvělé černé ikony, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Pramen (literatura umění život), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Periodical
published, title (subtitle)
1964/01/25   Tvář