Eva Janošková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
2002   K mým nezapomenutelným zážitkům patří..., Edouard Jaguer: Výběr z díla, , , 2002, 14-16
2007   Josef Šnobl, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 38-43
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1994   Koncerty absolventů Bohemia festivalu