Eva Janošková

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1965   Utkvělé černé ikony, obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha