Lydie H. Kolátorová

* 1881
† 1960
translator, Writer

 

sex: female

Lydie H. Kolátorová

seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha