Shigeichi Umemura

* 19. 3. 1952, Gifu, Japonsko (Japan)