Ladislav Jalůvka

* 15. 6. 1932, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Malíř, kreslíř, grafik, autor realizací do architektury a textů z oblasti výtvarné pedagogiky, vysokoškolský učitel. Studia: Gymnázium v Místku (maturita 1952), katedra výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1952–1955, M. Salcman, C. Bouda, K Lidický). Samostatně vystavuje od roku 1957 (CZ, D), kolektivně od roku 1958 (CZ, SK, PL, I, NL, D, JAP). Zastoupení ve sbírkách: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum umění Olomouc, Statutární město Olomouc, Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, Muzeum v Šumperku, Obecní úřady v Bohuňovicích, Palkovicích a Odrách, Město Veenendaal (NL), Východoslovenská galéria výtvarného umenia v Košiciach (SK), Court Gallery Kunitachi (JAP), Muzeum v Opole (PL) a soukromé sbírky v Evropě (CZ, SK, PL, D, A, F, CH) i zámoří (USA, CAN, JAP). Ceny: Cena města Nového Jičína za soubor krajin (1969), Pamětní medaile Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za výtvarně pedagogickou práci (1992), Cena města Olomouce za přínos ve výtvarné oblasti (2004), Diplom Unie výtvarných umělců Olomoucka za celoživotní malířské dílo (2005). Členství ve výtvarných skupinách a spolcích: Tvůrčí skupina MJ (1967–1969), kandidát Svazu československých výtvarných umělců (1969), registrován při Českém fondu výtvarných umění (1976–1988), Unie výtvarných umělců Olomoucka (od 1990).
-
Born 15. 6. 1932 in Ostrava. Painter, draughtsman, graphic artist, artist of compositions in architecture and texts in the field of applied arts pedagogy, university professor. Studied at High school in Místek (matura 1952), Art Education Department of the Pedagogical Faculty of Charles University (1952–1955, M. Salcman, C. Bouda, K Lidický). He has exhibited in solo shows since 1957 (CZ, D), collectively since 1958 (CZ, SK, PL, I, NL, D, JAP). Represented in collections at: Galerie výtvarného umění in Ostrava, Muzeum umění Olomouc, Statutární město Olomouc, Muzeum Beskyd in Frýdkek-Místek, Muzeum in Šumperk, Obecní úřady in Bohuňovice, Palkovice and Odry, Town Veenendaal (NL), Východoslovenská galéria výtvarného umenia in Košice (SK), Court Gallery Kunitachi (JAP), Muzeum in Opole (PL) and private collections in Europe (CZ, SK, PL, D, A, F, CH) and oversea (USA, CAN, JAP). Awards: Prize of Nový Jičín town for the landscape set (1969), memorial medal of the Pedagogical Department of Palacky University in Olomouc for the applied art Pedagogical work (1992), Olomouc town prize for the contribution in the field of applied arts (2004), Diploma of Unie výtvarných umělců Olomoucka for the wholelife work (2005). Membership in art groups and associations: Tvůrčí skupina MJ (1967–1969), Svaz československých výtvarných umělců (1969), Český fond výtvarných umění (1976–1988), Union of Visual Artists of Olomouc (since 1990).
-
Základní literatura / Primary sources: Kolektiv autorů: Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. A/Ž 1989. Olomouc - Praha, Český fond výtvarných umění 1989. – Kolektiv autorů: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999, CH–J, díl IV. Ostrava, Výtvarné centrum Chagall 1999, s. 123–124. – Ladislav Jalůvka. Průřez malířskou tvorbou. [Katalog výstavy.] Texty Ladislav Jalůvka, Rudolf Chadraba, Olomouc, nákladem autora 2002. – Ladislav Jalůvka. Reflexe z ateliéru. [Katalog výstavy.] Texty Josef Maliva, Ladislav Jalůvka, Bohumír Kolář. Frýdek-Místek, Podbeskydský klub přátel výtvarného umění 2002. – Kolář, Bohumír: Ladislav Jalůvka (biografie a bibliografie). Olomouc, soukromý tisk 2003.
Kontakt / Contact: Mlčochova 6, 772 00 Olomouc, CZ
tel.: +420/585 414 204, +420/720 261 621
Text: Ladislav Daněk, 2011/12


notes:
* Vítkovice - část Ostravy