Ladislav Jalůvka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Ladislav Jalůvka
1979   Ladislav Jalůvka: Moravské krajiny
1980   Ladislav Jalůvka: Obrazy 1975-1980
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
1985   Ladislav Jalůvka: Grafika
1985   Olomoucký malíř Ladislav Jalůvka
1988   Ladislav Jalůvka: Obrazy 1986-1988
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1960   15 let výtvarného umění 1960
1961   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků
1964   Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava
1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1981   Ex libris olomouckých umělců
1983   Moravská grafika
1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2008   Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika)
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
nedatováno   Galerie Bohemica
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1971   Prosinec v Olomouci, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 4-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, , , , , 227-230
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
2010   Salcmanova škola
Almanach
published, title (subtitle)
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   27. aukce
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1967   Ladislav Jalůvka: Obrazy 1965-66
Periodical
published, title (subtitle)
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění