zdroj: https://www.google.com/search?q=Hlu%C5%A1i%C4%8Dka+ji%C5%99%C3%AD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi50e-Xst_lAhXCZFAKHTAbBvwQ_AUIEigB&biw=1920&bih=888#imgrc=eV8eQNxdkf8rvM:

Jiří Hlušička

* 24. 4. 1929, Nový Bydžov (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
Art Historian, art theorist

 

signature: JHš, -jh-
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01041358
VIAF: 268875194

notes:
ředitel Moravské galerie v Brně

Jiří Hlušička

zdroj: https://www.google.com/search?q=Hlu%C5%A1i%C4%8Dka+ji%C5%99%C3%AD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi50e-Xst_lAhXCZFAKHTAbBvwQ_AUIEigB&biw=1920&bih=888#imgrc=eV8eQNxdkf8rvM:
 

Jiří Hlušička

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Vyšší škola uměleckého průmyslu (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město), propagační grafika

Jiří Hlušička

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Nový Bydžov, Nový Bydžov (Hradec Králové)
1961 - 1989   Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác, ředitel

Jiří Hlušička

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/01/31 - 2006/03/25   PhDr. Jiří Hlušička: Fotografie z let 1994/2004, Palác šlechtičen, Brno (Brno-město)
2010/02/04 - 2010/03/21   Jiří Hlušička: Fotografie 1994 - 2009, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/04/21 - 1967/10/17   Expo 67, Montreal (Québec), Montreal (Québec)
1998/08/14 - 1998/09/13   Intersalon AJV 1998: 2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)

Jiří Hlušička

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Intersalon AJV 98 (2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 2th international exhibition of contemporary visual art), Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Jiří Hlušička: Jan Rambousek (Recenze), Výtvarné umění, 40-40
  1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura
  1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   PhDr. Jiří Hlušička: Fotografie z let 1994/2004, Palác šlechtičen, Brno (Brno-město)
  2010   Jiří Hlušička: Fotografie 1994 - 2009, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jiří Hlušička

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   M. Slezák 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Miloš Slezák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1999   Katalog neznámých prací Jana Zrzavého, AAA - Antikvity Art Aukce, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jan Rambousek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Ilustrační grafika Jiřího Šindlera, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1979   Vincenc Makovský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   František Foltýn, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Robert Falk, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Světová užitá grafika na deseti brněnských bienále, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Karel Jílek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Jaroslav Král, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Michal Ranný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   Sochař Josef Kubíček, Nakladatelství Argo, Praha
  2003   Emil Filla, Galerie Antonína Procházky, Brno (Brno-město)
  2004   Jánuš Kubíček (Kresba a grafika / Drawings and Graphics), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2007   Jánuš Kubíček (Akvarely a kvaše / Watercolours and gouaches), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2012   Bohdan Lacina (1912-1971), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2014   Antonín Širůček, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Miroslav Štolfa, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   O díle národního umělce Františka Foltýna (Knihy), Výtvarná kultura, 21-21
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Jiří Hlušička

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   J. A. Šálek
  1962   Dagmar Kopecká, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1962   Oldřich Hanzl: Malířská a sochařská tvorba z posledních let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1963   Bohdan Lacina, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo
  1963   Bohdan Lacina: Obrazy a grafika, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1963   Josef Kubíček: Sochařské dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Karel Kryl, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1965   Jan Rajlich, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1966   F. Foltýn, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Antonín Širůček, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Batiky Zdeňka Beneše, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   František Kaláb: Souborná výstava malířského díla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Libor David, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   M. Slezák 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Bohumír Matal: Malířská tvorba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Jaroslav Král
  1969   Jiří Šindler: Ilustrace, Městská galerie, Ostrov (Karlovy Vary)
  1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1970   Gabriella Hajnal, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Vincenc Makovský
  1971   Jiří Bradáček: Sochy 1962 - 1969, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1972   Georgij Kovenčuk, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   Jan Rajlich, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Matěj Trojan
  1973   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika z let 1952 - 1973, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1974   Národní umělec Vincenc Makovský: Sochy a kresby
  1975   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1975   Josef Kubíček: 1890 / 1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1975   Karel Jílek: Souborná výstava obrazů a kreseb, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1975   Leonid Ochrymčuk, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
  1975   Matěj Trojan, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1976   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Miloš Axman: Komorní plastika a kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   Miroslav Šimorda: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Emanuel Ranný: Grafika a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   František Foltýn, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Miloš Axman: Komorní plastika a kresba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Miroslav Šimorda: Obrazy
  1978   Antonín Širůček: Sochy a kresby, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby
  1979   Jaroslav Král: Výběr z malířského a kreslířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1979   Rudolf Kremlička, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Emanuel Ranný: Obrazy - grafika
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) (obrazy, kresby, grafika, užitá grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Jan Trampota (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Vincenc Makovský (Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika, Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
  1981   Bohdan Lacina (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   František Foltýn, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1981   Jaroslav Král, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Josef Šíma (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Josef Wagner (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Jiří Šindler: Knižní grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Josef Šíma: Obrazy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1983   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, knihovna, Brno (Brno-město)
  1984   Antonín Širůček: Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Karel Pokorný: Sochy, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Antonín Procházka: Obrazy-kresby (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1986   Karel Jílek: Obrazy, kresby a grafika (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   František Foltýn (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Miloš Slezák, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Jan Rajlich: Ruby
  1988   Vincenc Makovský: Sochy a kresby (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948–1988, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Antonín Procházka: Obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Josef Vohrabal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1990   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1993   Karel Jílek, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1993   Michal Ranný
  1994   Michal Ranný
  1994   Vladimír Komárek: Obrazy a grafiky
  1996   Zdena Höhmová (Žižkovské ateliéry), Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1997   Bohdan Lacina (1912 - 1971), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Marie Filippovová: Otevřený projekt, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1999   Jan Rajlich: Plakáty, grafika / Posters, Graphics, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  1999   Katalog neznámých prací Jana Zrzavého, AAA - Antikvity Art Aukce, Brno (Brno-město)
  2000   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce / The Open Project and Other Works, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům, Praha
  2002   Výstava grafiky Vladimíra Komárka, Městské muzeum, Moravská Třebová (Svitavy)
  2006   Jan Rajlich senior: Plakáty starší i nové, Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha
  2006   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Jan Trampota: 1889 - 1942 Krajina života, život krajinou, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Marie Filippovová: Retrospektiva II
  2012   František Navrátil: Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Miroslav Krobot, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2020   Jan Rajlich jr.: Plakát / Poster / 2, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Miroslav Štolfa
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Contemporary Czechoslovak Art
  1971   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   1. členská výstava krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1980   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně (Tvorba z let 1907-1919), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Habánská fajáns 1590–1730
  1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   27 Contemporary Photographers from Czechoslovakia / Jaromír Funke, Jaroslav Rössler
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1997   Bocian, Yvonne Tinayrová, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Jan Rajlich - 150 let / Years, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  nedat   Španělští umělci pařížské školy (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Brno a okolí, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1986   Robert Falk, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Dřevěná knížka, Melantrich, a.s., Praha
  1993   Výtvarní umělci dneška VI (Jan Rajlich 1920, Jan Rajlich 1950), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Vladimír Komárek: Grafika, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1995   Vladimír Komárek: Obrazy, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2000   Sochař Josef Kubíček, Nakladatelství Argo, Praha
  2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Emil Filla, Galerie Antonína Procházky, Brno (Brno-město)
  2004   Jánuš Kubíček (Kresba a grafika / Drawings and Graphics), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2007   Jánuš Kubíček (Akvarely a kvaše / Watercolours and gouaches), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2014   Antonín Širůček, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Miroslav Štolfa, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Památná místa boje českých zemí proti fašismu, Svaz protifašistických bojovníků, Praha
  1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2014   Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Na okraj výstavy F. X. Krejčího, nikoli však k okrajovému problému současného výtvarného umění, periodikum
  1959   Sociální grafika Jana Rambouska (Druhé poloviny dvacátých a privní poloviny třicátých let), Časopis Moravského musea / Acta Musei Maraviae, 207-222
  1966   Na okraj Bienále Brno 66, Plamen
  1967   Štýrský a Toyen znovu objevení, Plamen, 9, 3, 149-149
  1975   Slovenská léta Františka Foltýna, Umění, 193-202
  1979   O pravdivý grafický obraz současného světa (VIII. bienále užité grafiky v Brně), Výtvarná kultura, 16-26
  1981   Malíř Karel Jílek (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-61
  1981   Příklad Vincence Makovského (K umělcovým nedožitým osmdesátinám), Výtvarná kultura, 19-22
  1982   Cesta Antonína Procházky (K stému výročí malířova narození), Výtvarná kultura, 15-18
  1982   Jaroslav Král v Moravské galérii (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-61
  1982   Pohled do díla Bohdana Laciny (Výstavy), Výtvarná kultura, 60-61
  1982   Z kapitol české moderní malby (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-60
  1983   Brněnské bienále v zrcadle dvacetileté historie, Výtvarná kultura, 18-20
  1983   Český malíř Alfréd Justitz (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-60
  1983   Malířské poselství Jaroslava Krále (K stému výročí umělcova narození), Výtvarná kultura, 21-24
  1983   Na okraj odkazu J. V. Myslbeka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1983   Sochařský odkaz Josefa Wagnera, Výtvarná kultura, 23-26
  1984   Kubistická lekce (Poznámky k místu kubismu v českém umění), Výtvarná kultura, 23-29
  1985   Knihy, Výtvarná kultura
  1985   László Moholy-Nagy, Umění a řemesla
  1988   Anketa: Co přejete Ateliéru do vínku a co byste v něm rád četl?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1991   Der Kubismus in der tschechischen modernen Kunst, Tschechischer Kubismus, 11-19
  1997   Grafik - designér, Bulletin Moravské galerie v Brně, 168-171
  1998   Michal Ranný, Bulletin Moravské galerie v Brně, 132-134
  2010   Ředitelská éra Adolfa Kroupy (Ke stému výročí jeho narození), 100 let Domu umění města Brna, 149-163
  nedatováno   Metaforický obraz světa, Miroslav Štolfa
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Jan Rajlich: Užitá grafika, Památník národního písemnictví, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Historik umění Jiří Kotalík, Galerie Paideia, Praha

Jiří Hlušička

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Antonín Širůček, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)

Jiří Hlušička

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2006   Bohumír Matal, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
  2014   Antonín Širůček, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)

Jiří Hlušička

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/04 - 1966/05   František Foltýn: Souborná výstava životního díla, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/05/29 - 1970/08   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/12   Gabriella Hajnal, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/06/04 - 1971/09   Výstava soch Jiřího Bradáčka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/04/20 - 1973/05/20   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1975/01/09 - 1975/02/23   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1976/06/10 - 1976/08/15   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1977/01/13 - 1977/02/20   Miloš Axman: Komorní plastika a kresba, Galerie Václava Špály, Praha
1977/06/23 - 1977/08/07   Miroslav Šimorda: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/09/02 - 1977/10/09   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/11/18 - 1980/12   Vincenc Makovský: Sochařské a kreslířské dílo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1980/12/18 - 1981/01/18   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/01 - 1981/02   Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1981/06/09 - 1981/07/05   František Foltýn, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1981/09 - 1981/10   Bohdan Lacina: Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1982/12 - 1983/02   Josef Wagner, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/11/13 - 1984/12/09   Antonín Širůček (1913-1977): Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/03 - 1985/04   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/04/25 - 1985/08/25   Karel Pokorný, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/04/02 - 1987/05/10   národní umělec František Foltýn: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1987/05/14 - 1987/06/14   František Foltýn (1891 - 1976), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/05/22   Jan Rajlich: Ruby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/10/18 - 1988/11/20   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1989/04/06 - 1989/05/28   Antonín Procházka (1882 - 1945): Obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2012/02/22 - 2012/05/06   Bohdan Lacina: Ke stému výročí umělcova narození, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2015/11/18 - 2015/12/06   Milan Novotný: Obrazy z let 2002 - 2015, Galerie Nová síň, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/09/04 - 1981/01/31   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/05/17 - 1983/07/03   České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/12/05 - 1987/01/04   Výzva 1986, Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva, Výstava k Mezinárodnímu roku míru, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/02/10 - 2015/04/12   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
nedat   Španělští malíři pařížské školy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
neuvedeno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)

Jiří Hlušička

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/02/06 - ----/02/20   Karel Jílek (1896 - 1983), Gymnázium, Boskovice (Blansko)
1963/07/07 - 1963/08/04   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo, SVVŠ, aula, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1966/04 - 1966/05   František Foltýn: Souborná výstava životního díla, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1966/04/17 -   Jan Rajlich, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
1969/05/04 -   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/05/18 - 1969/07   Bohumír Matal: Malířská tvorba, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1970/03/13 - 1970/04   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/05 - 1970/08   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1970/05/29 - 1970/08   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/05/23 - 1971/06/20   Karel Jílek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1971/06/04 - 1971/09   Výstava soch Jiřího Bradáčka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/01/23 -   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1973/05/31 -   Alois Mikulka: Deník státu Louis, Sedm lekcí šílenství, Galerie Na Slovanech, Praha
1975/08/29 - 1975/09/28   Josef Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/11/28 - 1976/01/04   Karel Lidický: Sochařské dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/04/09 - 1976/05/16   Josef Sudek: Fotografické dílo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1980/07/10 - 1980/09/28   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) - obrazy, kresby, grafika, užitá grafika, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1980/12/18 - 1981/01/18   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/03/18 - 1982/05/02   Josef Šíma, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/01/06 - 1983/02/13   Josef Šíma: Obrazy a kresby ze sbírek Moravské galerie, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1983/05 - 1983/07   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/09/01 - 1983/10/09   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/01/19 - 1984/02/26   Sylva Lacinová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/11/13 - 1984/12/09   Antonín Širůček (1913-1977): Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/07/04 - 1985/09/29   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/11/25 - 1986/12/30   Karel Jílek (1896 - 1983): Obrazy, kresby a grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/04/02 - 1987/05/10   národní umělec František Foltýn: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1987/05/14 - 1987/06/14   František Foltýn (1891 - 1976), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/09/08 - 1987/10/11   Miloš Slezák, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/02/16 - 1988/03/20   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/05/22   Jan Rajlich: Ruby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/10/18 - 1988/11/20   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1989/02/14 - 1989/03/19   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/04/06 - 1989/05/28   Antonín Procházka (1882 - 1945): Obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/01/23 - 1990/02/18   Josef Vohrabal, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1990/02/15 - 1990/03/18   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1996/04/18 - 1996/05/12   Zdena Höhmová: Obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1998/12/02 - 1988/12/16   Vincenc Makovský: Plastiky / kresby, Gymnázium, Boskovice (Blansko)
2000/05/11 - 2000/07/31   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2017/04/12 - 2017/06/04   Miroslav Štolfa: Míjení, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/11/26 - 1965/12/31   Monumentální tvorba výtvarných umělců jihomoravského kraje, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/04/30 -   Malířství XVIII. století na Moravě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/06/30 - 1988/08/28   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/02/10 - 2015/04/12   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/10/15   Vzpomínkový večer ke 100.výročí narození Františka Foltýna, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)

Jiří Hlušička

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/03/08 - 1963/04/14   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/04 - 1966/05   František Foltýn: Souborná výstava životního díla, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/05/04 -   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/03/13 - 1970/04   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/05/29 - 1970/08   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1982/03/18 - 1982/05/02   Josef Šíma, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/04/02 - 1987/05/10   národní umělec František Foltýn: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1987/05/14 - 1987/06/14   František Foltýn (1891 - 1976), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/09/04 - 1981/01/31   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)

Jiří Hlušička

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Kronika, Výtvarná práce, 11-11
  1968   Ředitel Moravské galérie Jiří Hlušička uvedl..., Výtvarná práce
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2003   GAP - Galerie Antonína Procházky, Art & Antiques, 76
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Dřevěné povídání Vladimíra Preclíka (sochaře a spisovatele o dřevě, o sochařské tvorbě do dřeva a o autorově Dřevěné knížce)