Jan Mácha

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1956   Saharou a pralesem, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha