Jan Mácha

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Několi připomínek ke kritické praxi, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 345-348
1950   Posluchači Akademie výtvarných umění o své práci na závodech (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 46-47
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -