Jan Mácha

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1956   Saharou a pralesem, přebal, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha