Anna Maria Zamboni

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)