Vilém z Perštejna

* 1435,
8. 4. 1521,
národohospodář, politician

 

sex: male

notes:
z Pernštejna, Vilém, ca 1435-1521
pocházel z nezámožné rodiny, postupně se vypracoval na nejbohatšího velmože
Na konci 15. stol. Byl jmenován zemským znalcem , jenž měl vyšetřit škody způsobené zátopami nově budovaných rybníků či zvyšováním hrází a děláním struh.
Panství v Jižních Čechách, v roce 1490 získal ve východních Čechách královskou Hlubokou, kde obnovil rybniční hospodářství. Takládal se svými syny i rybníky na Moravě. Nejaktivněji působili na Pacdubicku.
Vilém si po dobu svého života zaznamenával zkušenosti a poznání, po jeho smrti pak tyto záznamy vydal jeho syn Vojtěch pod názvem Instrukce rybní pro panství potštýnské a litické