Hidenobu Itoh

* 14. 2. 1954, Nagaoya, Japonsko (Japan)

 

sex: male