Laetitia Dytrychová

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Přehled významných výtvarných realizací v architektuře (Rok 1972 a 1973), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -